Parkit förklarar Västia Parkering 

Västia Parkering är ett parkeringsbolag som grundades år 2000 och är verksamt i hela Sverige. I dagsläget har Västia Parkering flertalet kunder inom både den privata och den offentliga sektorn.

Vad är Västia Parkering?

Västia Parkering samarbetar med företag, bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer och övriga aktörer i hela landet. Fokus ligger på förvaltning av markytor avsedda för parkering på ett effektivt och tryggt sätt. 

Bevakning och reglering

För att upprätthålla en väl fungerande parkeringsyta som håller hög tillgänglighet erbjuder Västia Parkering anpassade lösningar inom parkeringsbevakning och reglering. Några av dessa är:

 • Digitala tjänster för administration av parkeringstillstånd via deras digitala plattform Carpen
 • Parkeringsbevakning dygnet runt, året runt
 • Digital bevakning
 • Enkel administration

Installation och montering

Västia Parkering sköter installation och montering av parkeringstjänster och produkter, antingen integrerade i ett större samarbete eller som enskilda tjänster:

 • Digital p-liggare
 • P-automater med registreringsnummer inmatning
 • Telefonparkering i samarbete med Parkster

Underhåll och förvaltning

På en representativ parkering ställs krav på bland annat hög tillgänglighet. Här erbjuder Västia Parkering korrekt skyltning som är tekniskt fungerande och visuellt inbjudande. Utöver detta ser de även till att förebygga vandalism av parkeringsskyltar och att parkeringsytan hålls representativ genom att underhålla grönområden, grusläggning och städning.

Entreprenad och projektering

Västia Parkering kan bistå med kunskap i ett tidigt skede genom att bland annat erbjuda:

 • Placering av p-automat
 • Linjemålning
 • Prissättning genom analyser av området
 • Skyltning

Flytt av fordon

Ibland står ett fordon felparkerat. I dessa fall kan Västia Parkering bistå med ombesörjning av fordonsflytt i enlighet med Lag (1982:139) om flyttning av fordon.

Vilka aktörer liknar Västia Parkering?

Det finns flera olika parkeringsbolag runtom i Sverige. Corepark, Sverige Parkering och Aimo Park är några av de andra aktörerna på marknaden som samtliga erbjuder olika parkeringslösningar med syftet att underlätta för besökare och skapa lönsamhet för bland annat fastighetsägare.

Därför bör du överväga Parkit när du väljer parkeringsbolag 

I likhet med andra aktörer fokuserar Parkit på smidiga parkeringslösningar genom att erbjuda sina kunder moderna och digitala lösningar. Till skillnad från andra aktörer på marknaden har Parkit tagit fram egna system för samtliga delar, och kan genom detta bland annat erbjuda sina kunder smidig administration. Via Parkits egen app kan användare smidigt boka och betala för sin parkering. Det innebär att inga externa leverantörer är involverade – med Parkit är hela parkeringsförvaltningen samlad under ett och samma tak.

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka