Parkit förklarar: Parkering Malmö

Parkering Malmös huvuduppdrag är att bygga och förvalta parkeringsmöjligheter på tomtmark i Malmö. De sköter även uthyrning & övervakning av parkering på uppdrag av externa fastighetsägare.

Vad är Parkering Malmö?

Parkering Malmö äger tio parkeringsanläggningar och förvaltar över 35 000 parkeringsplatser i Malmö, med fokus på trygg parkering, hållbar parkering och digital parkering. Förutom de parkeringshus som drivs i egen regi finns cirka 65 externa kunder som omfattar de flesta av de större fastighetsbolagen, Stadsfastigheter samt Fastighets- och Gatukontoret i Malmö.

Tjänst: Digital parkering för kunder och medarbetare

Parkering Malmö arbetar aktivt för att utveckla parkeringslösningar med digitala lösningar som ska göra det enklare för kunderna att parkera, och för medarbetarna i deras vardag.

 • Digitala parkeringstillstånd 
  De fysiska parkeringstillstånden har ersatts med registrering i Parkering Malmös digitala kundportal. Här kan kunder enkelt koppla ett registreringsnummer till sin hyrda p-plats istället för att lägga ett nytt p-tillstånd i rutan inför varje parkeringsperiod.
 • Digitala betalautomater
  Biljettautomaterna har bytts ut mot biljettlösa betalautomater. Istället för att få ut en pappersbiljett knappar kunderna in fordonets registreringsnummer i betalautomaten. Kvitto kan fås via mejl i samband med köpet eller i efterhand via en kvittoportal.
 • Mobilbetalning
  I parkeringsanläggningar utan bomsystem kan Parkering Malmös kunder betala med sin mobil.
 • Digital parkeringsövervakning
  Med digital parkering sköter parkeringsvakterna parkeringsövervakningen med hjälp av scanning. Med en handenhet läser de av fordonets registreringsnum­mer mot systemet, och får då information om fordonet har en giltig parkering.

Tjänst: Hållbar parkering

Stort fokus ligger på att skapa en hållbar parkering genom att bland annat skapa möjligheter för hållbara transporter, bidra till stadens biologiska mångfald och producera egen el från solceller på parkeringshusens tak.

 • Laddplatser för elbilar
  I Malmö Parkerings parkeringshus fokuseras att 20% av platserna ska vara förberedda för installation av laddboxar. Det finns även laddmöjligheter i befintliga anläggningar. Stor fokus ligger på att successivt bygga ut laddinfrastrukturen.
 • Solceller på parkeringshusets tak
  En utmaning är att säkerställa tillräcklig tillgång till el för alla som önskar ladda sina bilar. En del av lösningen innefattar en omfattande satsning på att installera solceller i parkeringshusen. En annan åtgärd är att ersätta äldre belysning med modern och betydligt mer energieffektiv LED-belysning, vilket i sin tur frigör kapacitet för laddning av elbilar.
 • Växtväggar
  På flera av parkeringshusen har växtväggar installerats. Dessa förväntas bidra till människors välbefinnande och hälsa, samtidigt som de främjar ökad biologisk mångfald genom att locka till sig småfåglar, bin och andra pollinerande insekter. Förhoppningen är att dessa växtväggar även ska erbjuda andra hälsofrämjande fördelar, såsom minskat buller och en viss rening av partiklar från avgaser.
 • Park & Ride
  Genom att introducera konceptet ”Park & Ride” strävar Parkering Malmö efter att underlätta för de som önskar kombinera sin bilresa med tåg eller andra hållbara färdmedel. Genom att placera parkeringshus på strategiska platser, såsom i närheten av Citytunneln, och erbjuda moderna cykelparkeringar, skapas möjligheter för Malmöbor och besökare att göra sina resor mer hållbara.

Tjänst: Trygg parkering

För att uppnå trygga och säkra parkeringsområden läggs mycket fokus på bland annat:

 • Användning av ljusare färger och förbättrad belysning 
 • Skapande av öppna miljöer utan dolda områden 
 • Installation av glasdörrar för förbättrad sikt in och ut 
 • Förnyelse av ytor utanför parkeringshusen 
 • Användning av övervakningskameror och megafoner 
 • Ökad frekvens av bevakningsronder och samarbete med vaktbolag

Genom att dessutom integrera parkeringsvärdar som svarar på frågor och säkerställer smidig drift, tillsammans med användning av teknik och fastställda rutiner för kontinuerlig trygghet, strävar Parkering Malmö efter att göra parkering till en säker upplevelse för alla kunder och besökare.

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka