Här hittar du vår
integritets­policy

Dataskydd bör vara smidigare. Som du kanske har märkt är vi inte din typiska leverantör av parkeringstjänster. Vi arbetar för att minska tidskrävande friktion när du parkerar eller administrerar online. På samma sätt som vi hanterar din personliga integritet måste dataskyddet vara enkelt och säkert. Dagens värld är komplex och förvirrande nog som den är. Vi är inte här för att bidra ytterligare till det.

Din personliga information till din fördel.

Goda upplevelser ska inte ske på bekostnad av din integritet. Din personliga information hjälper oss att ge dig en intuitiv, snabb och automatiserad upplevelse, så att du kan sluta oroa dig för hur lång tid det tar att parkera och istället lägga mer tid på att göra saker du älskar.

Dina personuppgifter. Dina rättigheter.

Vi förstår att dina personuppgifter är… ja, dina personuppgifter. Och när det gäller att få inblick i våra integritetsstandarder, hur vi samlar in, använder och lagrar dina uppgifter, samt hur du kan anpassa din användarupplevelse tycker vi att det ska vara så enkelt som möjligt.

Öppenhet

Vi strävar alltid efter att informera dig om hur vi använder personuppgifter. Därför är syftet med den här sidan att ge dig en användbar och enkel översikt över hur vi hanterar personuppgifter, utöver vår mer omfattande dataskyddsinformation.

Att ta vårt ansvar.

När du delar dina uppgifter med oss, vet vi att du litar på att vi använder dem på rätt sätt. Som finansiell institution måste vi följa ett antal regler för datahantering. Vi tar detta på största möjliga allvar och har alltid dina intressen i åtanke när vi efterföljer dessa regler.

Erbjuda säkerhet och support.

När det gäller förtroende vet vi att det inte är tillräckligt att ge dig vårt ord. Därför arbetar vi kontinuerligt för att införa nya sätt att hålla dina uppgifter säkra genom vårt avancerade säkerhetssystem, och för att erbjuda dig rätt support om du har frågor gällande dataskydd.

Vår dataskyddsinformation i korthet.

Vi vet att din tid är värdefull, och därför har vi sammanfattat några av de viktigaste punkterna från vår dataskyddsinformation i följande avsnitt.

De typer av personuppgifter vi använder

De typer av personuppgifter vi använder
När du använder Parkit får vi dina personuppgifter på två sätt: Det finns personuppgifter som du själv tillhandahåller när du interagerar med oss, och personuppgifter som vi samlar in om dig från olika källor (t.ex. samarbetspartners, fastighetsägare eller det företag du jobbar på).

Personuppgifter som du delar med oss kan till exempel inkludera

Dina kontakt- och identifikationsuppgifter – vi behöver denna information för att
exempelvis kunna bekräfta din identitet, erbjuda dig support eller genomföra en kreditbedömning innan du beviljas kredit.

Din betalningsinformation – vi behöver denna information för att till exempel genomföra transaktioner.

Personuppgifter som vi samlar in om dig kan till exempel röra

Namn, födelsedatum, födelseort och finansiell information – för att exempelvis förhindra bedrägeri, bekräfta din indentitet eller granska din information mot listor över så kallade “politiskt utsatta personer”.

Information om hur du interagerar med Parkit – Detta kan innehålla information om hur du använder vår tjänst eller din historik hos Parkit, vilket vi använder för att kunna skräddarsy våra produkter till dig, erbjuda dig support eller göra bedömningar innan du beviljas kredit.

Varför vi använder dina uppgifter

Eftersom vi kontinuerligt arbetar för att förhöja din parkeringsupplevelse kan vi använda dina uppgifter av flera skäl, till exempel;

 • Verifiera din identitet när du använder våra tjänster eller kontaktar oss
 • Interagera med dig som kund
 • Förse dig med de tjänster du begärt
 • Erbjuda dig en översikt över din ekonomiska situation
 • Förstå dina förutsättningar för att kunna använda olika Parkit-produkter och tjänster
 • Kommunicera information om de produkter vi erbjuder
 • Utföra undersökningar gällande kundnöjdhet
 • Utföra bedrägeri-och kreditbedömningar
 • Utföra inkassoåtgärder
 • Förhindra IT-attacker
 • Uppfylla regulatoriska krav och lagkrav

Hur vi använder uppgifter för att skapa en bättre tjänst för dig

Som vi nämnt ovan anser vi att användning av dina uppgifter ska förbättra din vardag. Nedan finner du några exempel på hur det kommer dig till nytta att du delar vissa personuppgifter med oss:

Parkera med Parkit: När du använder någon av tjänsterna “parkera nu”, “boka tillstånd”, “hyr ut plats” eller vill ansöka om vårt Parkit-tillstånd, eller använder vårt engångstilstånd (tillgängligt i appen), utför vi en kreditkontroll internt och via tredje part. Vi samlar också in dina kontakt- och identifieringsuppgifter samt information om interaktionen mellan dig och Parkit. Detta gör att vi kan få en bättre förståelse för dina behov, omständigheter och vilka tjänster och produkter vi har möjlighet att erbjuda dig för att du ska kunna få de bästa alternativen.

Automatisk ifyllning: När du bestämmer dig för att köpa en viss sak erbjuder vi dig möjligheten att spara dina kontakt- och identifikationsuppgifter samt din betalningsinformation, så att du inte behöver lägga till dem manuellt vid varje köp. Du kan välja bort den här funktionen i inställningarna för “automatisk ifyllning” då du registrerar din adress i kassan eller genom att fylla i det här formuläret.

Parkit-appen: När du använder Parkit-appen genom mobilappen eller webbportalen kan vi samla in information om dina interaktioner med appen, dina tidigare köp, dina transaktioner via bankkort du har anslutit, samt saker du tidigare gillat eller valt att lägga till i din Parkit-app. Detta gör att vi kan förbättra vår app-upplevelse och erbjuda dig en mer personlig användarupplevelse, såsom möjligheten att spåra dina platser, uppmärksamma dig om prissänkningar för saker du har valt ut, påminna dig om kommande betalningar eller ge dig en personlig parkerings översikt.

Support: För att kunna erbjuda dig effektiv och personlig support samlar vi in dina kontakt- och identifikationsuppgifter samt en översikt över tidigare samtal. Detta gör vi för att kunna följa upp dina frågor och hjälpa dig snabbare.

Säker parkering: När du använder Parkits tjänster samlar vi in dina kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation och finansiell information, enhetsinformation, information om varor och tjänster, samt information om hur du interagerar med Parkit eller samarbetspart, för att kunna skydda dig mot bedrägerier och förhindra försök till penningtvätt. Detta gör vi för att du ska kunna känna dig trygg när du använder Parkit, och för att vi ska kunna vara säkra på att du verkligen är den du påstår sig vara när du hanterar din ekonomi.

Kommunikation och erbjudanden: Om du tidigare har använt Parkit kan vi även samla in kontakt- och identifikationsuppgifter, information om tidigare köp och tidigare samtal med vår kundtjänst samt enhetsinformation. Detta gör vi för att kunna nå ut till dig gällande nya erbjudanden, samt för att informera dig om produkter och uppdateringar som du kanske är intresserad av. Du kan enkelt avsluta prenumerationer och anpassa din användarupplevelse genom att följa stegen nedan.

Hur du kan kontrollera vilken information vi samlar in, och hur vi använder den

Det finns ett antal sätt du kan kontrollera informationen vi samlar in och hur vi använder den.

Automatisk ifyllning: I Parkit-appen kan du välja bort funktionen som automatiskt fyller i relevant information när du gör framtida köp. Du kan välja bort denna funktion i inställningarna för “automatisk ifyllning” då du anger din adress i kassan eller genom att läsa mer i avsnittet om support längre ner på sidan.

Marknadsföringskommunikation: För att inte få marknadsföringsutskick kan du enkelt klicka på länken “Avregistrera” längst ner i varje e-postmeddelande. Du kan även kontakta oss via e-post och ange att du vill välja bort mottagande av marknadsföringsutskick. För all kontaktinformation, vänligen se avsnittet om support nedan.

Identifiering: Du kan anpassa hur du vill att vi ska verifiera din identitet före varje köp i Parkit-appen. Gå till Parkit-appen och välj “inställningar”/ “data och säkerhet”

Exportera, ta bort och radera din information

Parkit sparar information om dig som kund för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Du har rätt att:

Begära en kopia av de uppgifter vi samlar in om dig– Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter. Se avsnittet om support nedan för att göra det.

Rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv – Om du uppfattar information som hänvisar till dig som felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att informationen ska rättas eller kompletteras. Om du vill göra sådana ändringar kan du kontakta oss via vår dygnsöppna chatt eller vårt support-team med din förfrågan.

Avsluta en produkt, tjänst eller hela din relation med Parkit – Du kan enkelt hantera eller avbryta de flesta av våra produkter och tjänster direkt i Parkit-appen. Genom att säga upp en produkt eller tjänst avslutar du därmed de anslutna villkoren. Om du har några frågor om hur du säger upp en produkt eller tjänst är du välkommen att chatta med oss.

Om du vill avsluta hela din relation (alla avtal) med Parkit, vänligen se avsnittet om support nedan.

Begär radering av dina personuppgifter – Du har rätt att begära att alla personuppgifter – som Parkit inte är skyldig att spara – raderas. Vänligen notera att du i sådant fall till exempel inte får något marknadsföringsmaterial från oss och inte heller kan logga in på vår webbportal eller mobilapp när denna process har slutförts. Om du vill begära att dina personuppgifter raderas, vänligen se avsnittet om support nedan.

Om du vill begränsa specifik information som du delar med oss kan du t.ex. alltid välja bort marknadsföringsutskick, (se avsnittet “Hur du kan kontrollera vilken information vi samlar in och hur vi använder den”) eller ta bort vissa produkter eller tjänster du har använt (se avsnittet “Avsluta en produkt, tjänst eller hela din relation med Parkit”).

Bevarande av vissa uppgifter
Vänligen notera att det kan finnas fall där tillgången till data eller rätten att ta bort specifik information kan vara begränsad. Som företag måste vi till exempel spara vissa uppgifter enligt lag, till exempel i syfte att förhindra penningtvätt. Utöver lagstadgade krav kan vi även komma att bevara viss information för att skydda både dig och oss, t.ex. för bedrägeribekämpning.

Identifiering innan du får tillgång till eller kan låta radera uppgifter
För att utöva din rätt att få dina data raderade eller din rätt till tillgång till dina personuppgifter måste Parkit identifiera dig via, till exempel, dina identifikationsuppgifter samt information som endast du kan ha tillgång till. Som en åtgärd mot att felaktigt råka avslöja eller radera personuppgifter kommer vi alltid behöva säkerställa att du först identifierar dig korrekt. Vänligen notera att vi inte får arbeta med tredje part, t.ex. ett postkontor, för att denna identifiering ska kunna ske.

Hur och när vi delar dina uppgifter

Beroende på vilken tjänst du vill använda kan vi behöva dela vissa av dina uppgifter med ett utvalt antal tredje parter, till exempel partners (cloud computing-plattformar, leverantörer av betalningstjänster eller plattformar för försäljning online) eller myndigheter. Det behöver exempelvis göras för att vi ska kunna lagra dina uppgifter på ett säkert sätt, hantera dina köp och för att slutföra transaktioner, följa regulatoriska krav, förhindra bedrägeri, utföra kreditriskbedömningar eller för att kommunicera med dig via en plattform utöver Parkit-plattformen (t.ex. Facebook eller Twitter). För mer detaljerad information om vilka mottagare detta kan beröra, vänligen se vår fullständiga dataskyddsinfromation.

Efterlevnad

Efterlevnad
När du väljer att dela dina uppgifter med oss, vet vi att du litar på att vi använder dem på rätt sätt. Att använda dem på rätt sätt innebär inte bara att ha ditt bästa intresse i åtanke, utan även att följa gällande lagar och krav. Och när det gäller hur och när vi använder dina uppgifter finns det många regler som är tillämpliga. Ett nytt exempel inkluderar att följa GDPR (EU:s dataskyddsförordning), en lag som reglerar dataskydd och integritet för alla individer i EU.

Som företag måste vi även följa ett antal ytterligare regler, som till exempel fastställer vad vi kan göra när vi beviljar krediter, hur vi kan bidra till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och mycket mer. Enligt dessa regler är vi ibland skyldiga att spara viss information eller dela information med myndigheter när vi beordras att göra det.

Vi tar detta ansvar på stort allvar och arbetar alltid för att ha ditt bästa intresse i åtanke när vi bedömer hur vi bäst följer dessa regler.

Att hålla din data säker

Vi gör stora investeringar i vårt avancerade säkerhetssystem som kontinuerligt övervakar våra system för att rapportera all misstänkt aktivitet. När du använder Parkit är det viktigt att du vet att vi, innan vi ens börjar skapa våra produkter, lägger mycket arbete på att utvärdera eventuella risker och utforma nödvändiga tåtgärder för att se till att du förblir säker. Vi krypterar naturligtvis dina uppgifter när det är , samtidigt som vi säkerställer att endast rätt personer har tillgång. Som företag genomgår vi även regelbundna analyser av de säkerhetsåtgärder vi har infört.

Dataskyddssupport.

Har du några frågor om dataskydd, eller vill du få mer information om din data? Vi finns här för att hjälpa dig. Beroende på din förfrågan finns det två sätt du kan kontakta oss på:

För eventuella förfrågningar relaterade till att

 • Begära en kopia av din data
 • Avsluta din relation med Parkit
 • Radera dina uppgifter

Vänligen fyll i det länkade formuläret eller skicka e-post till [email protected] och ange din förfrågan.

För övriga förfrågningar, till exempel gällande att avsluta en specifik produkt eller tjänst, eller korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv, kan du få snabb support i vår dygnsöppna chattfunktion som du hittar i appen eller på vår webbplats. Du kan också kontakta vårt supportteam som gärna hjälper dig vid övriga frågor.