FAQ

Om du har parkerat fel eller inte följt de regler som gäller på området kan du få en kontrollavgift. Parkeringsvakten sätter då en gul kontrollavgift på ditt fordon. Skyltarna där du parkerar informerar om gällande parkeringsregler. Kontrollavgifter utfärdas för att parkeringsreglerna ska följas, så att vi kan bidra till en säker och trafikerbar miljö för kunder samt besökare.

Mobilapp

Hur gör man när man har en hyrbil ett par dagar?

Skriv in hyrbilens registreringsnummer i serviceportalen på din profil, sen kan du plocka bort den när den inte används längre.

Kan jag skapa ett företagskonto?

Ja, du finner skapande för företagsprofil i Parkit appen alternativt kontakta support [email protected] så hjälper vi dig att lägga upp ditt konto manuellt. Det går även bra att skapa ett privatkonto med ett registrerat betalkort för företag som betalsätt.

Hur avslutar jag min parkering om min mobil slutat fungera?

Ring support på telefon 08 – 125 05 000 öppet vardagar mellan klockan 09.00 -16.00 så kan vi hjälpa dig att avsluta din parkering manuellt. Om du inte har möjlighet att ringa eller avsluta den så avslutas parkeringen på den sluttid du valde vid start.

Jag har fått en kontrollavgift (böter) fast att jag har betalt. Varför då?

En anledning till att man får en kontrollavgift trots att man betalat via appen är att fel registreringsnummer har angivits. En annan anledning kan vara att fel zonkod angivits när parkeringen startades. Kontrollera gärna så registreringsnumret för din parkering stämmer överens med ditt parkerade fordon. Om du anser att du felaktigt erhållit kontrollavgiften går det bra att kontakta våran kundtjänst [email protected].

Kan jag ha fler parkeringar pågående samtidigt?

Ja, Parkit appen har stöd för upp till 10 pågående parkeringar åt gången.

Jag kan inte registrera mitt kort/betala i appen. Vad kan jag göra?

För att kunna registrera/betala i Parkit appen behöver kortet ha stöd för och vara öppet för onlineköp och du behöver ha internetuppkoppling. Om problemet kvarstår går det bra att ringa support på tel.nr. 08 125 05 000 öppet vardagar mellan 09.00 – 16.00 eller mejla oss [email protected].

Var kan jag parkera med min aktiva biljett? Gäller min biljett på alla Parkits områden?

En biljett är endast giltig på den zon som biljetten startats på. Om du behöver byta till en annan parkering som har en annan zonkod, måste en ny parkering startas för den zonen du parkerar inom.

Parkeringen jag står på finns inte i appen. Vad beror det på?

Detta kan bero på att du står i ett nytt Parkit område och därför inte hunnits läggas upp som betalsätt direkt i appen. Vi lägger kontinuerligt in våra nya områden men under tiden hänvisar vi till befintliga betalmedel på platsen.

Kontrollavgift

Får man även ta ut en avgift för obetald parkeringsavgift?

Nej, markägaren har endast rätt att ta ut kontrollavgiften.

Hur många kontrollavgifter kan en bil få?

För varje påbörjat dygn som överträdelsen sker, får man ta ut en ny kontrollavgift. Minst sex timmar måste gå från det att en betalningsuppmaning är utställd, innan man har rätt att ställa ut ytterligare en får ställas ut. Totalt får man maximalt ställa ut fem kontrollavgifter på fordonet.

Vilken avgift får man ta ut?

Du får ta ut upp till den avgift som aktuell kommun tar ut för felparkeringsavgifter. Denna avgift varierar mellan olika kommuner, så du behöver kontakta din kommun för att se vilken avgift som gäller just där. Värt att notera är att kommuner kan ha olika avgifter för olika delar av kommunen. Var därför noga med att använda just den avgift som gäller i din del.

Vad är det för skillnad på Felparkeringsavgift och Kontrollavgift?

Felparkeringsavgifter lyder under en annan lag, Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, och avser parkering på gatumark. Kontrollavgift gäller för parkering på tomtmark, och är normalt det som berör privata markägare. Normalt kan man säga att det bara är kommunen som utfärdar felparkeringsavgifter.

Behövs det några särskilda skyltar för att ta ut en kontrollavgift?

Det gör det. Kontrollavgift får endast tas ut om förbud om parkering eller parkeringsvillkor har kommunicerats tydligt med skyltar på området. Lagen är tydlig, skyltarna måste uppfylla vägmärkesstandard. Enklare skyltar i plast och liknande är ej tillåtna.

Generellt kan man säga att det finns två olika grundscenarier vad gäller skyltning kring utfärdande av kontrollavgift. I det ena fallet, avser man generellt förbjuda parkering inom ett område bortsett från några få eventuella undantag som får parkera där. I det andra fallet, handlar det om en yta som är att se som en parkeringsplats, men där kontrollavgift skall kunna utfärdas när obehöriga parkerat eller ej betalat parkeringsavgiften.

Vad krävs för att få utfärda en kontrollavgift?

En markägare kan välja att upplåta ett område för parkering, eller förbjuda parkering inom området. Om någon person bryter mot de bestämmelser som markägaren beslutat, har markägaren rätt att utfärda kontrollavgift.

Vad som gäller kring utfärdande av kontrollavgift finns att läsa i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vad räknas som en felparkering?

Felparkering innebär att ett fordon är uppställt i strid med de parkeringsbestämmelser som råder på platsen. Bestämmelserna måste vara tydligt skyltade för det område eller den plats du står på.

Vad händer om man inte betalar en P-bot i tid?

Det är inte i sig straffbart att vägra betala en felparkeringsavgift. Ifall någon vägrar betala en sådan avgift, får denne istället ett åläggande att betala; följs inte åläggandet, så lämnas betalningskravet över till Kronofogdemyndigheten, som driver in fordran. Förutsatt att kontrollavgiften inte är överklagad eller pausad.

När ska man betala en P-bot?

Det är alltid ägaren till det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in.
Notera att du aldrig ska betala en kontrollavgift om du anser att den är felaktig!
Inbetalningen ska ha skett inom 8 dagar från utfärdandet av parkeringsanmärkningen, sedan skickas det hem en påminnelse till ägarens registrerade adress.

Parkeringsregler

Hur gör man när man har en hyrbil ett par dagar?

Skriv in hyrbilens registreringsnummer i serviceportalen på din profil, sen kan du plocka bort den när den inte används längre.

Kan jag skapa ett företagskonto?

Ja, du finner skapande för företagsprofil i Parkit appen alternativt kontakta support [email protected] så hjälper vi dig att lägga upp ditt konto manuellt. Det går även bra att skapa ett privatkonto med ett registrerat betalkort för företag som betalsätt.

Hur avslutar jag min parkering om min mobil slutat fungera?

Ring support på telefon 08 – 125 05 000 öppet vardagar mellan klockan 09.00 -16.00 så kan vi hjälpa dig att avsluta din parkering manuellt. Om du inte har möjlighet att ringa eller avsluta den så avslutas parkeringen på den sluttid du valde vid start.

Jag har fått en kontrollavgift (böter) fast att jag har betalt. Varför då?

En anledning till att man får en kontrollavgift trots att man betalat via appen är att fel registreringsnummer har angivits. En annan anledning kan vara att fel zonkod angivits när parkeringen startades. Kontrollera gärna så registreringsnumret för din parkering stämmer överens med ditt parkerade fordon. Om du anser att du felaktigt erhållit kontrollavgiften går det bra att kontakta våran kundtjänst [email protected].

Kan jag ha fler parkeringar pågående samtidigt?

Ja, Parkit appen har stöd för upp till 10 pågående parkeringar åt gången.

Jag kan inte registrera mitt kort/betala i appen.Vad kan jag göra?

För att kunna registrera/betala i Parkit appen behöver kortet ha stöd för och vara öppet för onlineköp och du behöver ha internetuppkoppling. Om problemet kvarstår går det bra att ringa support på tel.nr. 08 125 05 000 öppet vardagar mellan 09.00 – 16.00 eller mejla oss [email protected].

Var kan jag parkera med min aktiva biljett? Gäller min biljett på alla Parkits områden?

En biljett är endast giltig på den zon som biljetten startats på. Om du behöver byta till en annan parkering som har en annan zonkod, måste en ny parkering startas för den zonen du parkerar inom.

Parkeringen jag står på finns inte i appen. Vad beror det på?

Detta kan bero på att du står i ett nytt Parkit område och därför inte hunnits läggas upp som betalsätt direkt i appen. Vi lägger kontinuerligt in våra nya områden men under tiden hänvisar vi till befintliga betalmedel på platsen.

Elbilsladdning

Min laddning funkar inte, vad gör jag?

Om en laddstolpe inte fungerar är du alltid välkommen att kontakta oss.

En felanmälan går alltid snabbast att maila in till [email protected].

Säljer ni laddstolpar?

Ja, vi hjälper gärna markägare att installera upp laddstolpar och vi erbjuder de flesta stora märken på marknaden.

Hur betalar man för sin laddplats?

Förhyrda parkeringsplatser med elbilsladdning debiteras oftast per månad och faktura.

Markägaren debiterar offtast kunden för själva parkeringsplatsen och skickar en faktura över laddningen.

Vad kostar det att ladda?

Laddboxarna kan vara anslutna till olika betalningssystem

Kostnaden för laddningen skiljer sig beroende på om du hyr en parkering (abonnemang) med elbilsladdning eller laddar publikt.

Abonnemangsplats – Du betalar en abonnemangsavgift månadsvis samt per kWh för din laddplats. Du får information om priser av vår Kundservice när du gjort din intresseanmälan.

Hur laddar jag publikt i era parkeringszoner?

Elbilsladdningen som gäller på parkeringsyta väljer oftast markägaren. Om du har en befintlig laddnings-app kan du titta på deras kartor för att se vilken parkering som ligger närmast.

Om du är intresserad av att veta hur man laddar på en av våra parkeringar, då kontaktar du oss enklast på [email protected].

Betalning

Vilka betalmöjligheter finns?

Du kan betala med VISA ,Mastercard alt faktura.

Jag fick inget kvitto vid betalning, vad ska jag göra?

Fyll i formuläret under ”Kontakta oss” på våran hemsida så skickar vi ett kvitto per e-post till dig.

Kan jag betala med betalkort i era parkeringszoner?

I samtliga av våra parkeringszoner går det bra att betala med betalkort, du finner dock inte betalautomater i alla våra zoner utan får då betala med ditt betalkort i appen.

Finns det någon fakturaavgift och hur kan jag i så fall undvika denna?

När du väljer att betala med pappersavi debiteras du som är privatkund 60 kronor i fakturaavgift. Företagskunder berörs inte av fakturaavgiften. Du kan undvika fakturaavgiften genom att välja något av följande alternativ:

¤ E-faktura
Med e-faktura får du hyresavin elektroniskt. E-fakturan är en elektronisk kopia av papper savin. Du anmäler att du vill ha e-faktura via kontaktformulär på vår hemsidan. Parkit är listat som ett av de företag som tillhandahåller e-faktura.

¤ Autogiro
Erbjuds ej längre