Parkit förklarar Avarn Security

Avarn Security är ett säkerhetsbolag som opererar i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Avarn security grundades av svenska staten år 1964 och gick då under namnet ABAB. År 1995 privatiserades verksamheten och har efter det genomgått flera omstruktureringar.

Vad är Parkando?

I Sverige erbjuder Avarn Security lösningar för bland annat bygg, hotell, industri, kommuner, kontor och fastigheter. Inom parkeringsområdesfronten förser de sina kunder med parkeringsövervakning.

Parkeringsövervakning

Med parkeringsvakter ser Avarn Security till att bostadsområden och stadsmiljö får ökad trafiksäkerhet. Här ingår bland annat att deras personal delar med sig av parkeringsregler samt kontroll av erlagda avgifter och tillstånd.

Parkeringsadministration

Genom att erbjuda allt från utfärdande av kontrollavgifter till administration och hantering av ärenden hanterar Avarn Security hela administrationsprocessen.

Parkeringsautomater och telefonparkering

Med utbildade tekniker kan Avarn Security installera, driftsätta och underhålla parkeringsautomater på aktuellt parkeringsområde. Parkeringsautomaterna ergjuder kontant- samt kontokortshantering som löpande redovisas till kund. På önskemål kan Avarn Security även tillhandahålla förmånliga lösningar med telefonparkering.

Parkeringsbolag som erbjuder liknande utbud som Avarn Security

Parkering är en viktig pusselbit när det gäller framgångsrik stadsutveckling, och det finns många parkeringsföretag på marknaden som erbjuder olika parkeringslösningar i syfte att underlätta för besökare och skapa lönsamhet för bland annat fastighetsägare. APCOA, Aimo Park och Parkando är tre andra parkeringsbolag på marknade där parkeringsövervakning, administration och betalningslösningar är tre gemensamma nämnare.

Därför bör du överväga att välja Parkit när du jämför parkeringsbolag

Det kan vara svårt att välja rätt parkeringsbolag för dina specifika behov. Parkit har därmed skapat en helhetslösning som hjälper våra kunder att optimera sin parkeringsverksamhet samtidigt som vi erbjuder en unik parkeringsupplevelse för deras kunder, boende och besökare. Detta resulterar i högre parkeringsintäkter, ökad kundnöjdhet och maximal kontroll över dina parkeringstillgångar.

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka