Parkit förklarar Svea P-service

Svea P-service är ett fullserviceföretag inom parkeringsövervakning med det övergripande fokuset att skapa välfungerande parkeringar och ökad lönsamhet för sina uppdragsgivare. Verksamheten grundades 2018 och är verksamt i Stockholm och Södertälje.

Vad är Svea P-service?

Med Svea P-service får kunden ett modernt parkeringsbolag som erbjuder sina kunder fullservice inom parkeringsövervakning med flexibla avtal, trygga villkor och personlig kundservice. Stor vikt läggs på att säkerställa att kontrollavgifter utförs på korrekt sätt vilket sköts genom den senaste parkeringstekniken såsom moderna handdatorer.

Parkeringsövervakning

Huvudfokus är att tillhandahålla en parkeringsövervakning som bidrar till en problemfri, trygg och säker parkeringsmiljö med nöjd parkörer. Kringtjänster som bland annat effektiva administration erbjuds i samråd med fastighetsägare. 

Telefon- och smsbetalning

Parkörer erbjuds telefon- och smsbetalning för smidig betalning av parkering. Uppsättning av den digitala betallösningen med elektroniska biljetter sker via samarbetspartnern EasyPark och bekostas av Svea P-service. 

Skyltning

Svea P-service anser att bra skyltning på en parkering är ett kostnadseffektivt medel för en välfungerande parkeringsmiljö. Svea P-service ser i och med det till att områden som kontrolleras av deras kontrollanter har relevanta parkeringsskyltar som följer regler och lagar. 

Parkeringsautomater

Med digitala parkeringsautomater möjliggör Svea P-service en progressiv och miljövänlig investering som även bidrar till stärkt kassaflöde. Parkören anger sitt registreringsnummer i automaten på skärmens digitala tangentbord och får sedan sitt elektroniskt kvitto. För smidig kundhantering finns en personlig kontaktperson tillgänglig vid tekniska problem.

Passagesystem

Med tillförlitliga och effektiva passersystem kan bland annat driftkostnader sänkas vilket Svea P-service har valt att fokusera på. Med denna lösning får kunder:

 • Automatiserade bommar
 • Kameror som läser av registreringsnummer vid in- och utpassage
 • Ett störningsfritt flöde

Tjänsterna inom passagesystem anpassas efter uppdragsgivarens önskemål.

Digitala parkeringstillstånd

Svea P-service erbjuder sina kunder både fysiska och digitala parkeringstillstånd. I samband med detta får uppdragsgivarna en egen kundinloggning för att själva kunna sköta administrationen av parkeringstillstånd.

Bortforsling av fordon

Felaktigt parkerade eller bortglömda fordon kan med hjälp av Svea P-service forslas bort. Svea P-service tar hand om hela processen:

 • upprättning av underlag till berörda myndigheter
 • utfärdande av kontrollavgift 
 • framtagning av dokument på fordonet med varning om att det kommer forslas bort
 • bortforsling av fordon

Svea P-service bekostar bortforslandet av fordon.

Linjemålning

Svea P-service erbjuder linjemålning som ett kostnadseffektivt medel för en välfungerande parkering. I denna tjänst ingår:

 • linjemålning i alla typer av parkeringsmiljöer
 • kompetens kring linjemålning
 • optimering av parkering i samband med linjemålning
 • korrekta mått på uppritade linjer

Kontaktperson

Att arbeta kundfokuserat är en stor del av Svea P-services verksamhet. Av den anledningen får alla uppdragsgivare en personlig kontaktperson som bistår och säkerställer att behov tillgodoses. 

Vad finns det för alternativ till Svea P-service?

Det finns många parkeringsbolag runtom i Sverige. APCOA Parking, Sverige Parkering och Aimo Park är några av aktörerna på marknaden som erbjuder olika parkeringslösningar med syftet att underlätta för besökare och skapa lönsamhet för bland annat fastighetsägare. Digitala lösningar, parkeringsoptimering och parkeringsövervakning är tre gemensamma nämnare.

Därför bör du överväga att välja Parkit när du jämför parkeringsbolag.

Digitala lösningar ligger i tiden; de är miljövänliga, kostnadseffektiva och smidiga. Vår verksamhet grundas på heltäckande digitala lösningar i allt från övervakning till en komplett kundupplevelse vilket ger dig både nöjdare kunder och ökade parkeringsintäkter.

Nyfiken på att veta mer om Parkit? Läs mer HÄR

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka