Parkit förklarar: OurGreenCar

OurGreenCar tillhandahåller eldrivna bilpooler för slutna grupper, och har både bilpooler öppna för allmänheten, på 7 olika orter i Sverige, samt dedikerade pooler till BRF:er, företag, kommuner och fastigheter i hela landet. 

Vad är OurGreenCar?

OurGreenCar gör det möjligt för fastigheter att erbjuda sina boende ett miljövänligt och fossilfritt transportmedel som ersättning för, eller som komplement, till ett traditionellt bilägande. Här erbjuds en komplett lösning med bokningssystem, administration och drift, och de hjälper även till med projektering och installation av laddstolpar och övrig infrastruktur. 

OurGreenCar ser till att det alltid finns rena och säkra fordon tillgängliga för de boende. Samtliga fordons- och bilpooler är öronmärkta för de boende i fastigheten och delas inte med andra. Fordonen placeras intill fastigheten på avsedd parkering eller i ett låst garage.

Fordonspool för fastigheter och nybyggnationer

OurGreenCar erbjuder en fossilfri fordonspool och bilpool för slutna grupper med elbilar, elcyklar, elscootrar och el-lådcyklar åt fastighetens boende. Alla fordon bokas enkelt via deras mobilanpassade bokningssystem, vilket gör att fastighetsägare och entreprenör inte behöver lägga tid på planering, administration eller drift av fordonsportalen.

Fordons- och bilpool för företag

OurGreenCar erbjuder fossilfria fordonspooler och bilpooler för företag med elbilar, elcyklar, elscootrar och el-lådcyklar som endast är till för de anställda i företaget. Här tar OurGreenCar hand om allt från försäkring, service, rengöring och underhåll av elbilarna och fordonen, vilket gör att företag inte behöver lägga tid på administration, planering eller fodonsdrift.

Fordons- och bilpool för kommuner

OurGreenCar gör det möjligt för kommuner att erbjuda sina anställda ett miljövänligt komplement till traditionella bensin- och dieseldrivna tjänstebilar. Tjänsten är en hållbar mobilitetslösning där OurGreenCar tillhandahåller eldrivna fordonspooler och bilpooler med elbilar, elcyklar, elscootrar och el-lådcyklar för slutna grupper.

Bilpool för bostadsrättsförening och samfälligheter

Med OurGreenCars fordons- och bilpool får bostadsrättsföreningar och samfälligheter möjlighet att erbjuda sina boende ett miljövänligt och fossilfritt komplement till det traditionella bilägandet.

Mobilanpassat bokningssystem

Med ett mobilanpassat bokningssystem blir det enkelt för användaren att boka ett fordon och i samband med implementeringen av tjänster anordnar OurGreenCar ett informationsmöte där de går igenom hur tjänsten och fordonen fungerar med alla boende.

Support, underhåll och service

OurGreenCar sköter support, underhåll och service av bokningssystem och fordon. De tar även hand om all skötsel, parkering, besiktning och försäkringar, och ser kontinuerligt till att renhålla fordonen, och gör löpande trafiksäkerhetskontroller. 

Fordonet och dess ekonomiska ansvar ombesörjs av OurGreenCar, vilket innebär att fastighetsägare inte berörs av restvärdet.

En skräddarsydd fordons- och bilpool

Samtliga fordon kan stripas med logotyp eller fastighetens namn på fordonen. OurGreenCar hjälper även till med allt från projektering och installation av laddstationer till utbildning och genomgång av tjänsten för användarna.

Garage- och parkeringsadministration

OurGreenCar gör det möjligt för fastighetsägare samt BRF:er att automatiserat och digitalt hantera garage och parkeringsytor i sina fastigheter. System ersätter ett annars traditionellt manuellt arbete och tjänsten är en helhetslösning som tar hand om kösystem, fakturering, kundsupport och prioritering av laddplatser. 

Tilläggstjänster

Utöver fordons- och bilpooler erbjuder OurGreenCar öviga tjänster:

  • Miljömärkt tvätt av de boendes bilar
  • Lokalvård av garage
  • Etablering av smart laddinfrastruktur med debitering/faktureringshantering

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka