Parkit förklarar: Aneo Mobility

Aneo Mobility är Norges största leverantör av elbilsladdning till bostadsrättsföreningar, och bedriver verksamhet i hela Norden. Fokus ligger på att erbjuda smarta lösningar för elbilsladdning till bostadsrättsföreningar samt till nybyggnationer och företag.

Vad är Aneo Mobility?

Aneo Mobility är en del av Aneokoncernen. Koncernen blev till när TrønderEnergi gjorde gemensam sak med HitecVision och bildade en helt ny typ av koncern inom förnybar energi. Bolaget har sitt huvudkontor i Trondheim och bedriver verksamhet i hela Norden. 

Elbilsladdning för bostadsrättsföreningar

Om en bostadsrättsförening inte erbjuder möjlighet till laddning av elbilar sedan tidigare, bygger Aneo Mobility en laddanläggning som är anpassad efter era behov. Om det redan finns en anläggning till alla eller några parkeringsplatser kan Aneo Mobility ta över anläggningen, bygga ut och driva den.

Låga fasta kostnader

Aneo Mobility finansierar och äger anläggningen, och betalar för byggandet, el, nätavgifter, drift, service och försäkring. Aneo Mobility tar ansvar för att allt fungerar. Bostadsrättsföreningen betalar i och med detta en låg, fast och förutsägbar summa per månad. Det finns även möjlighet att köpa ut anläggningen om det skulle vara aktuellt.

Hantering av administration

Laddanläggningar är administrationsfria för styrelsen, där Aneo Mobility tar ansvar för all drift, underhåll och service. Aneo Mobility tar även hand om alla frågor och behov från de boende i fastigheten.

Elbilsladdning för nybyggnation och företag

Aneo Mobility bistår nybyggnationer och företag med smarta laddlösningar. För dessa två sektorer fokuserar Aneo Mobility på följande aspekter:

  • Planering: En projektledare tilldelas, och arbetet planeras tillsammans med kunden.
  • Arbete och kostnader: Aneo Mobility tar fullt ansvar. Utvecklaren tar inga kostnader eller risker.
  • Parkeringsplatser för laddning: Samtliga parkeringsplatser görs klara för laddning. De boende i fastigheten betalar inga installationsavgifter.
  • Full hantering: När anläggningen är klar tar Aneo Mobility hand om drift, underhåll och administration.

Elbilsladdning för boende

På hemsidan kan boende smidigt komma igång med elbilsladdning genom att följa 3 steg. Detta kräver dock att föreningen de bor i har valt att installera laddanläggningar från Aneo Mobility. När avtal är tecknat förbereder Aneo Mobility samtliga parkeringsplatser för laddning.

Aneo Mobilitys laddabonnemang motsvarar en årlig körsträcka på ca 1 200 mil. Som boende kan man välja att byta abonnemang när som helst, utan bindningstid. Den el som inte används överförs till nästa månad.

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka