Parkit förklarar Dukaten

Dukaten har sedan 1973 arbetat för att underlätta vardagen för bilburna invånare och besökare i Linköping. De har fått ett totalansvar och genomför hela kommunens parkeringsstrategi utefter mottot ”Vi skapar smidiga lösningar för ett tillgängligt Linköping i ständig rörelse”. 

Vad är Dukaten?

Dukatens uppdrag är att se till att det finns bra parkeringar i Linköping nära de platser som besökare och boende vill besöka, och att det ska vara lätt att hitta information om lediga platser. Fokus ligger även på långsiktigt hållbar mobilitet med ökad digitalisering och nya, klimatsmarta lösningar. 

Parkeringsövervakning och skyltning

Det ska vara lätt att parkera rätt, och Dukaten ser därför till att tydliga skyltar och hänvisningar finns kring parkeringsområdena. För att blåljuspersonal och andra bilister samt gående ska kunna ta sig fram ser Dukaten även till att hålla ordning på felparkerade bilar.

Parkeringsförvaltning

Dukaten förvaltar och övervakar 19500 parkeringsplatser runt om i Linköping. Här ingår p-hus, mobilitetshubbar och gatuparkering som tillhör Linköpings kommun och andra kommunala bolag. Dukaten förvaltar även ytor på uppdrag av privata fastighetsägare.

Parkeringsservice

Att se till att parkeringar ska vara lättillgängliga och hålla god kvalitet är en ledstjärna i arbetet. Av den anledningen ser Dukaten till att sköta allt från skyltning till tekniska installationer. Här ingår bland annat:

  • Driftsättning och installation av biljettautomater och betalsystem
  • Kameror och passersystem
  • Städning och underhåll av parkeringsytor utomhus och inomhus
  • Installation av laddstolpar för elbilar
  • Bilpooler
  • Säkra cykelparkeringar

Planering och bygge av p-hus och hubbar

Dukaten har ett totalansvar för all parkering i Linköping. I och med det ser de till att ständigt se över behovet av parkeringsplatser. Här ingår planering och projektering av nya parkeringsanläggningar där fokus ligger på tillgänglighet, hållbarhet, miljövänliga material och fossilfria transporter. 

Appen LinPark

Med parkeringsappen LinPark kan besökare hantera sin parkering, allt från tillfällig parkering till abonnemang. Appen har i dagsläget ca 90 000 användare.

Vilka parkeringsbolag finns det utöver Dukaten i Linköping?

I Linköping är det endast Dukaten som agerar då de har fått ett totalansvar för parkeringen i hela kommunen, inklusive privata mark- och fastighetsuppdrag. Besökare kan dock använda sig av andra parkeringsappar vid parkering, såsom Aimo Park och Parkster. 

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka