Får man även ta ut en avgift för obetald parkeringsavgift?