Behövs det några särskilda skyltar för att ta ut en kontrollavgift?