Fördelar med att överlåta parkeringsadministrationen åt en parkeringsförvaltare