Parkit förklarar: Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Parkeringsplatser som är anpassade för alla typer av förare är en viktig del av parkeringsplaneringen, där parkeringsområdet ska utformas så att även rörelsehindrade personer kan utnyttja det.

Vad innebär” tillstånd för rörelsehindrade”?

I Sverige finns det speciella parkeringsplatser reserverade för personer med rörelsehinder. Dessa platser är utformade för att underlätta parkering och tillgång till olika platser för personer som har svårt att gå eller förflytta sig över kortare avstånd. 

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Det är kommunerna som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Så kan du optimera parkeringsområdet för rörelsehindrade personer

Tillgänglig parkering är en viktig del av ett inkluderande samhälle. Genom att skapa anpassade parkeringsplatser kan du som har har hand om ett parkeringsområde bidra till en mer tillgänglig och säker parkeringsmiljö för alla. Tänk särskilt på följande punkter:

Tydlig skyltning och markeringar

Se till att parkeringsplatserna är tydligt markerade, och att särskilda skyltar som visar att platserna är reserverade för personer med funktionsnedsättningar sitter uppe.

Storlek och utformning

Parkeringsplatser för rörelsehindrade är vanligtvis bredare för att ge extra utrymme till rullstolar och andra hjälpmedel. Dessutom brukar ytan under och kring parkeringsplatsen ha en slät yta för att underlätta rullstolens rörelse.

Rätt placering

Parkeringsplatser för rörelsehindrade är oftast strategiskt placerade nära ingången till byggnaden. Detta gör det enklare för dem att komma in och ut ur sina fordon och att nå sina destinationer.

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka