Parkit förklarar Mobility46

Mobility46 är ett svenskt SaaS-företag som skapat en innovativ digital plattform för att förenkla parkeringshanteringen för fastighetsägare, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, parkeringsoperatörer och kommuner i Sverige. 

Vad är Mobility46?

Fokus i verksamheten ligger på att utforma framtidens hållbara mobilitetssystem när det kommer till parkeringshantering. Genom att bland annat erbjuda integrerad elbilsladdning, bilpooler och digitala lösningar ser Mobility46 till att effektivt utnyttja parkeringsytor och samtidigt främja hållbara mobilitetslösningar.

Parkeringsförvaltning

Med sitt eget system Park46 digitaliseras alla processer kopplade till parkering. Här erbjuds kunderna bland annat:

  • ökade intäkter med flexibel prissättning, dynamiska nyttjanderätter och integrerad elbilsladdning
  • Effektivare administration när det kommer till allt från avtalshantering till support och fakturering
  • Nöjdare parkeringskunder tack vare bland annat digital kundportal och en smartphoneapp
  • Data och statistik över parkeringstillgångar och kunddata

Digital kölista

Med en digitaliserad kölista kan hyresgäster anmäla intresse för lediga parkeringsplatser i anslutning till föreningens webbplats. Systemet matchar sedan vakanser gentemot intresseanmälningar vilket gör att tomma platser automatiskt fylls upp. Genom digitala lösningar får användaren även full koll på avtal och kan enkelt göra prisberäkningar samt villkorsändringar för specifika platser eller hela anläggningar.

Egen brandad smartphoneapp

Via Mobility46 erbjuds en skräddarsydd app där kundernas kunder kan hantera allt rörande sin parkering och bland annat:

  • Aktivera och välja registreringsnummer för digitala p-tillstånd
  • Öppna garageportar och dörrar
  • Starta, stoppa och se historik för elbilsladdning
  • Se meddelanden
  • Få tillgång till vanliga frågor via FAQ
  • Överblicka och hantera hyresavtal, fakturor och köplatser

Digitala nycklar

Med digitala nycklar kan kundernas kunder få enkel och smidig tillgång till parkeringen samtidigt som administrationen underlättas.

Automatiserad avisering och betalning

Aviseringen för bland annat fakturor, matchning och påminnelser är helt automatiserad samtidigt som användarna kan göra personliga val när det kommer till olika betalningsalternativ såsom faktura, autogiro, Kivra eller Swish. 

Charge46 – Elbilsladdning och parkering i samma system

Via plattformen Charge46 kan kunderna erbjuda sina kunder elbilsladdning som hänger ihop med deras parkeringsavtal. Alla kostnader kommer sedan på en och samma faktura. 

Charge46 är kompatibel med alla laddare och ansluts via branschstandarden OCPI, vilket innebär en lönsam laddaffär. Detta kan antingen skötas via egen drift eller via en operatör.

Kameraparkering (ANPR)

Med ANPR-kameror som registrerar in- och utpasserande fordon erbjuds en smidig och automatiserad parkeringsupplevelse för både kunden och dess kunder. 

Digitala parkeringstillstånd

Genom att erbjuda digitala parkeringstillstånd kan Mobility46s kunder administrera alla parkeringstillstånd i ett och samma system. Detta gäller hela processen; från köplatser och avtalssignering till löpande aviseringar och betalningar.

Vad finns det för alternativ till Mobility46?

Det finns många parkeringsförvaltare som erbjuder liknande tjänster som Mobility46. Parkit och Smart Parkering är två andra aktörer på marknaden som erbjuder allt från ANPR (kameraparkering) till digitala parkeringstillstånd och kundportaler.

Vad du bör tänka på vid valet av parkeringsleverantör

Då det finns en uppsjö av smidiga, innovativa och digitala lösningar för parkering är det klokt att noga väga företagen mot varandra, och välja det som satsar på en helhetslösning. Parkit skiljer sig från många andra aktörer på marknaden genom att ha utvecklat ett heltäckande system för alla aspekter av parkeringshanteringen. Detta gör det möjligt för både användare och personal att smidigt administrera parkeringen samtidigt som det finns ett fokus på bland annat innovativa digitala lösningar, smidig parkeringsupplevse och effektiviserad elbilsladdning.

Ta första steget

Funderar du på om Parkit är rätt partner för er? Kryssa i vilka tjänster du är intresserad av i formuläret nedan så hör vi av oss!

Parkit förklarar CTA
Tillbaka